انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین                    
کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024        

                                                                    

 

جستجوی ساده
مطالب
       
نماد اعتماد الکترونیکی Enamad.ir
نلفن تماس ضروری با انجمن استان قزوین
تلفن تماس ضروری با انجمن استان قزوین
09904208985
 شماره ادمین واتس آپ و تلگرام خاص بیماران استان قزوین
هاشمیان قائم مقام مدیر انجمن استان قزوین
موقعیت انجمن کلیوی قزوین location

ماده 172 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه آن

مادة 172 ـ صد در صد وجوهي که به حساب‌هاي تعيين شده از طرف دولت به منظور بازسازي يا کمک و نظاير آن به صورت‌ بلاعوض پرداخت مي‌شود و همچنين وجوه پرداختي يا تخصيصي ‌و يا کمک‌هاي غيرنقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي‌ جهت تعمير، تجهيز، احداث و يا تکميل مدارس‌، دانشگاهها‌، مراکز آموزش عالي و مراکز بهداشتي و درماني  و يا اردوگاه‌هاي تربيتي و آسايشگاهها‌و مراکز بهزيستي و کتابخانه و مراکز  فرهنگي و هنري ‌(دولتي‌) طبق  ضوابطي که توسط وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش‌ ، فرهنگ و آموزش عالي‌، بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکي و امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شود از درآمد مشمول ماليات عملکرد سال پرداخت منبعي که مؤدي انتخاب خواهد کرد قابل کسر مي‌باشد.
 
 
 
اصلاحي:
«قانون الحاق کميته امداد امام خميني (ره) و جمعيت هلال احمر بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي به شماره 19778 مورخ 05/11/1391 به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (172) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم»

ماده واحده- عبارت «کميته امداد امام خميني (ره) و جمعيت هلال احمر» بعد از عبارت «مراکز بهزيستي» به ماده (172) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 07/02/1371 اضافه مي گردد.

تبصره 1- اين قانون در صورت تأمين اعتبار در قوانين بودجه سنواتي از ابتداي سال 1392، اجراء مي شود.

تبصره 2- منحصراً بخشهاي حمايتي کميته امداد امام خميني (ره)و جمعيت هلال احمر مشمول اين حکم مي باشند.