انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین                    
کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024        

                                                                    

 

جستجوی ساده
مطالب
       
الان میخوام کمک کنم - واریز کارت به کارت
الان میخوام کمک کنم - واریز کارت به کارت
شماره کارت واریز     6104337955341894
شماره حساب    6138729166
 

نماد اعتماد الکترونیکی انجمن کلیوی قزوین
 
چهره های ماندگار خیّرین انجمن کلیوی قزوین
موقعیت انجمن کلیوی قزوین location

شماره حساب انجمن شهر محمدیه

بانک سپه محمدیه

شماره حساب:   1775800228404
شماره کارت   5892101156206951 
شماره شبا :  
IR32 0150 0000 0177 5800 2284 04

شماره حساب :   1775301406402 
شماره شبا :      IR69 0150 0000 0177 5301 4064 02