انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین                    
کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024        

                                                                    

 

جستجوی ساده
مطالب
       
enamad.ir نماد الکترونیکی انجمن
روزنامه های امروز
نلفن تماس ضروری با انجمن استان قزوین
تلفن تماس ضروری با انجمن استان قزوین
09904208985
 شماره ادمین واتس آپ و تلگرام خاص بیماران استان قزوین
هاشمیان قائم مقام مدیر انجمن استان قزوین
موقعیت انجمن کلیوی قزوین location

شماره حساب انجمن شهرستان تاکستان

شماره حساب بانک ملت: 7263245779

شماره واریز کارت به کارت:   6104337927623106 

شماره شبا   IR19  0120  0000  0000  7263  2457  79

شماره حساب بانک کشاورزی شعبه چهارراه غفاری         137317901

شماره واریز کارت به کارت  6037701108769636

شماره شبا   IR2601 6000 0000 0001 3731 7901

شماره حساب بانک سینا شعبه امام خمینی تاکستان   3248162113688

شماره واریز کارت به کارت :   6393461019143607 


شماره شبا   IR2005 9003 2481 6021 1368 8001


شماره حساب بانک شهرتاکستان   ۷۰۰۸۰۹۳۳۷۲۳۴

شماره واریز کارت به کارت :   ۵۰۴۷۰۶۱۰۹۰۰۲۰۴۱۹شماره شبا   IR 820610000000700809337234