انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین                    
کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024        

                                                                    

 

جستجوی ساده
مطالب
       
enamad.ir نماد الکترونیکی انجمن
روزنامه های امروز
نلفن تماس ضروری با انجمن استان قزوین
تلفن تماس ضروری با انجمن استان قزوین
09904208985
 شماره ادمین واتس آپ و تلگرام خاص بیماران استان قزوین
هاشمیان قائم مقام مدیر انجمن استان قزوین
موقعیت انجمن کلیوی قزوین location

شماره حساب انجمن شهرستان البرز

شماره حساب بانک ملت :         1443235334

شماره واریز کارت به کارت:  6104337927619930

شماره شبا    IR05  0120  0200  0000  1443  2353  34

شماره حساب بانک ملت :         1884129821

شماره واریز کارت به کارت   6104337924899956  


شماره شبا   IR82  0120  0000  0000  1884  1298  21