انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین                    
کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024        

                                                                    

 

جستجوی ساده
مطالب
       
نماد اعتماد الکترونیکی Enamad.ir
نلفن تماس ضروری با انجمن استان قزوین
تلفن تماس ضروری با انجمن استان قزوین
09904208985
 شماره ادمین واتس آپ و تلگرام خاص بیماران استان قزوین
هاشمیان قائم مقام انجمن کلیوی استان قزوین
موقعیت انجمن کلیوی قزوین location

دستورالعمل وزارت محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
طبق دستورالعمل وزارت محترم بهداشت ودرمان و اموزش پزشکی ،
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران و شعبات آن
تنها مرجع قانونی جهت تشکیل پرونده برای پیوند کلیه زنده به زنده بیماران دیالیزی می باشد.

 
توجه :
هزینه پیوند کلیه از مرگ مغزی در سراسر کشور رایگان است