کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024
         انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی
استان قزوین                                                                                              سال 1398« رونق تولید »  
                                                                    
جستجوی ساده
مطالب
       
الان میخوام کمک کنم - واریز کارت به کارت
الان میخوام کمک کنم - واریز کارت به کارت
شماره کارت واریز     6104337955341894
شماره حساب    6138729166
 

نماد اعتماد الکترونیکی انجمن کلیوی قزوین
دفاتر نمایندگی انجمن در استان قزوبن
موقعیت انجمن کلیوی قزوین در گوگل
انجمن کلیوی قزوین سعدی شمالی
دستورالعمل وزارت محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
طبق دستورالعمل وزارت محترم بهداشت ودرمان و اموزش پزشکی ،
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران و شعبات آن
تنها مرجع قانونی جهت تشکیل پرونده برای پیوند کلیه زنده به زنده بیماران دیالیزی می باشد.

 
توجه :
هزینه پیوند کلیه از مرگ مغزی در سراسر کشور رایگان است