انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین                    
کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024        

                                                                    

 

جستجوی ساده
مطالب
       
الان میخوام کمک کنم - واریز کارت به کارت
الان میخوام کمک کنم - واریز کارت به کارت
شماره کارت واریز     6104337955341894
شماره حساب    6138729166
 

نماد اعتماد الکترونیکی انجمن کلیوی قزوین
 
چهره های ماندگار خیّرین انجمن کلیوی قزوین
موقعیت انجمن کلیوی قزوین location

دستورالعمل وزارت محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
طبق دستورالعمل وزارت محترم بهداشت ودرمان و اموزش پزشکی ،
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران و شعبات آن
تنها مرجع قانونی جهت تشکیل پرونده برای پیوند کلیه زنده به زنده بیماران دیالیزی می باشد.

 
توجه :
هزینه پیوند کلیه از مرگ مغزی در سراسر کشور رایگان است