کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024
         انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی
استان قزوین                                                                                              سال 1398« رونق تولید »  
                                                                    
جستجوی ساده
مطالب
       
الان میخوام کمک کنم - واریز کارت به کارت
الان میخوام کمک کنم - واریز کارت به کارت
شماره کارت واریز     6104337955341894
شماره حساب    6138729166
 

نماد اعتماد الکترونیکی انجمن کلیوی قزوین
دفاتر نمایندگی انجمن در استان قزوبن
موقعیت انجمن کلیوی قزوین در گوگل
انجمن کلیوی قزوین سعدی شمالی
آیین نامه تشکل‏های مردم نهاد

آیین ­نامه تشکل‏های مردم­ نهاد
شماره۶۷۷۳۵/ت۵۱۳۰۵هـ                                                                               ۱۳۹۵/۶/۶
 
وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت ورزش و جوانان
 
وزارت دادگستری ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 
سازمان حفاظت محیط زیست ـ معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده
 
هیأت وزیران در جلسه­های ۱۳۹۴/۱۲/۲، ۱۳۹۵/۱/۱۱ و ۱۳۹۵/۵/۲۷ به پیشنهاد شماره ۱۰۴۲۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۵ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین­نامه تشکل­های مردم نهاد را به شرح زیر تصویب کرد:
 
آیین­ نامه تشکل‏های مردم ­نهاد
 
ماده ۱ـ نهاد مدنی نهادی غیردولتی است که به منظور فعالیت در راستای توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایجاد شده یا می­شود.
 
تبصره ـ منظور از غیردولتی، عدم وابستگی به دولت و نهادهای حاکمیتی، عدم دخالت دولت و نهادهای حاکمیتی در تأسیس، اداره و استمرار و همچنین عدم فعالیت مقامات و مسئولان و کارکنان دولتی و نهادهای حاکمیتی با استفاده از جایگاه حقوقی خود، به عنوان مؤسس یا عضو است .
 
ماده ۲ـ تشکل­ مردم ­نهاد که در این آیین ­ نامه «تشکل » نامیده می شود، نهاد غیرسیاسی و غیرانتفاعی بوده و با رویکردی اجتماعی توسط جمعی از اشخاص حقیقی به ‏ شکل داوطلبانه و با رعایت مفاد این آیین ­ نامه  در موضوع مشخص پروانه فعالیت دریافت کرده و به ثبت می ­ رسد .
 
تبصره ۱ـ منظور از غیرسیاسی، نداشتن فعالیت سیاسی موضوع قانون فعالیت احزاب، جمعیت‏ها و انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‏های اسلامی یا اقلیت‏های دینی شناخته‏شده ـ مصوب۱۳۶۰ـ و منظور از غیرانتفاعی، عدم برداشت مستقیم یا غیرمستقیم سود و سایر منافع اقتصادی حاصل از انجام فعالیت ‏‏‏ ها، به نفع اعضا،  موسسان، مدیران و کارکنان یا افراد وابسته آنان است .
 
تبصره۲ـ شبکه موضوع ماده (۴) با داشتن سایر شرایط، از حکم لزوم تأسیس تشکل توسط جمعی از اشخاص‏ حقیقی و تشکل محلی موضوع ماده (۲۱) با داشتن سایر شرایط از حکم لزوم دریافت پروانه فعالیت و ثبت تشکل مستثنی هستند.
 
تبصره ۳ـ نهادهای عمومی ‏غیردولتی، اتاق ­ ها و تشکل ­ های اقتصادی، تعاونی ها، سازمان های صنفی و حرفه ‏ ای، احزاب و تشکل ‏ های ‏ سیاسی،  کانون ‏ ها و سازمان های ‏ دانشجویی و دانش ‏ آموزی، سازمان ‏ های کارگری و کارفرمایی فعال در دانشگاه ‏ ها، مدارس و کارخانجات، انجمن های علمی،  مؤسسات فرهنگی، هنری و ادبی، هیئت های مذهبی،  باشگاه های ورزشی،  مراکز ترک اعتیاد، مؤسسات تجاری و انتفاعی و موسسات موضوع بندهای (۱) تا (۱۲) ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ مصداق تشکل نبوده و از شمول این آیین ­ نامه خارج هستند .
 
ماده۳ـ محدوده جغرافیایی فعالیت هر تشکل،‏ یکی از سطوح ملی، منطقه‏ای، استانی، شهرستانی یا بین‏المللی است.
 
تبصره۱ـ سطح‏ منطقه‏ای حداقل‏ دو و حداکثر پنج استان است و سطح بین‏المللی به ‏خارج از مرزهای ‏ایران گسترش‏ دارد.
 
تبصره۲ـ محدوده جغرافیایی فعالیت تشکل محلی موضوع ماده (۲۱) یک روستا یا محله شهری است.
 
ماده ۴ـ تشکل ‏ هایی ‏ که موضوع فعالیت آنها مشترک است درصورت وجود شرایط ‏ زیر می ‏ توانند تقاضای تشکیل شبکه در سطوح ‏ ملی ‏ یا استانی کنند :
 
الف ـ حداقل پنج تشکل باشند .
 
ب ـ حداقل دو سال از تاریخ ثبت آنها گذشته باشد .
 
پ ـ به وظیفه مندرج در ماده (۳۱) عمل کرده باشند .
 
تبصره ـ تشکل هایی که در سطح بین‏المللی فعالیت می‏کنند نمی‏توانند تقاضای تشکیل شبکه کنند.
 
ماده ۵ ـ نهادهای مدنی خارجی که در یکی از کشورهای جهان رسماً به ثبت رسیده‏ و ماهیت اجتماعی دارند می‏توانند درصورت داشتن شرایط مربوط و اخذ پروانه فعالیت با رعایت این آیین­نامه و به خصوص مواد (۲۳) و (۲۴) در ایران فعالیت کنند.
 
ماده ۶ ـ شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل ‏ ها به ‏ عنوان مرجع اصلی سیاست ‏ گذاری و توسعه تشکل ‏ ها در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی تشکیل و دبیرخانه آن به ‏ ترتیب در وزارت کشور، استانداری ‏ ها و فرمانداری ‏ ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط دایر می ‏ شود .
 
ماده ۷ـ شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل ‏ ها که در این آیین ­ نامه « شورای ملی » نامیده می ‏ شود، مرکب از معاون اجتماعی وزیر کشور به‏ عنوان رییس، نمایندگان وزارتخانه‏های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان و دادگستری و سازمان‏های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت‏های امور زنان و خانواده و حقوقی رییس‏جمهور و حسب مورد دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذی ‏ ربط و چهار نماینده منتخب از تشکل‏های ملی و منطقه‏ای است.
 
تبصره ـ نحوه انتخاب و مدت عضویت نمایندگان تشکل ‏ های عضو شورای ملی بر اساس دستورالعمل اجرایی این آیین ‏ نامه تعیین می ‏ شود .
 
ماده۸ ـ وظایف و اختیارات شورای ملی به شرح زیر است:
 
الف ـ تعیین سیاست‏های‏ ترویجی، تشویقی و فرهنگ‏سازی برای تعمیق، ارتقا و نهادینه کردن مشارکت اجتماعی مردم از طریق تشکل‏ها.
 
ب ـ هماهنگی میان دستگاه های اجرایی به منظور ظرفیت‏سازی، ساماندهی و توانمندسازی برای توسعه تشکل‏ها و نظارت بر آنها.
 
پ ـ رسیدگی به اعتراضات تشکل‏‏ها از شوراهای استانی و شهرستانی و دستگاه‏های اجرایی ذی‏ربط.
 
ت ـ نظارت ‏بر فعالیت ها و عملکرد تشکل‏های ‏ملی و منطقه‏ای و بررسی و اعلام ‏نظر در مورد تخلف‏ها و گزارش های رسیده از عملکرد تشکل ها.
 
ث ـ اعلام نظر و تصمیم‏گیری در مورد صدور پروانه فعالیت برای تشکل های ملی و منطقه‏ای و شبکه‏های موضوع ماده (۴).
 
ج ـ نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین­نامه در سطح کشور.
 
تبصره ـ مصوبات شورای ملی با تایید وزیر کشور در حدود وظایف موضوع این ماده و رعایت قوانین و مقررات مربوط ابلاغ می شود و دبیر شورای ملی، مسئولیت ابلاغ، پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و ارایه گزارش به شورای ملی را برعهده دارد.
 
ماده۹ـ شورای ‏استانی توسعه و حمایت از تشکل‏ها که در این آیین­نامه «شورای استانی» نامیده ‏می‏شود، مرکب‏ از معاون ذی­ربط استاندار به‏ عنوان رییس، نمایندگان ادارات ‏کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، حفاظت ‏محیط ‏زیست و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و دستگاه یا دستگاه‏های تخصصی استانی حسب مورد و دو نماینده منتخب از تشکل‏های استانی است.
 
ماده۱۰ـ وظایف و اختیارات شورای استانی به شرح زیر است:
 
الف ـ اجرای مفاد این آیین­نامه در سطح استان.
 
ب ـ اجرای مصوبات ابلاغی از سوی شورای ملی.
 
پ ـ نظارت‏ بر عملکرد و هماهنگی میان دستگاه‏های اجرایی استانی به‏منظور اجرای این آیین­نامه و مصوبات شورای‏ ملی.
 
ت ـ حمایت از مشارکت تشکل‏های استانی در فرآیند توسعه پایدار استان.
 
ث ـ اعلام نظر و تصمیم‏گیری در مورد صدور پروانه فعالیت برای تشکل‏های استانی.
 
ج ـ بررسی و تصمیم‏گیری در مورد گزارش های ارایه‏شده از سوی دبیرخانه شورای ‏استانی درباره عملکرد یا تخلفات تشکل‏های استانی.
 
چ ـ تعامل با دستگاه های اجرایی استان درخصوص نحوه واگذاری امور اجتماعی قابل واگذاری استان.
 
ح ـ تعیین سیاست‏های حمایتی برای توان‏افزایی و توسعه کمی و کیفی تشکل‏های استانی.
 
خ ـ ارایه گزارش موردی و سالانه از وضعیت کم