آمار سایت

فتوای حضرت امام ( ره )

سامانه ارسال پیامک انجمن
سامانه ارسال پیامک انجمن

300050602020

30008800440000

خیرین محترم:
لطفا با ارسال پیامک های خود مارا راهنمایی فرمایید


روابط عمومی انجمن

 

شماره حساب انجمن
شماره حساب
6138729166
جام بانک ملت سعدی قزوین

 
شماره حساب
8434919/40
بانک ملت سعدی قزوین


شماره حساب پیوند کلیه
14166766/13
بانک ملت سعدی قزوین


شماره حساب
0102193069007
سپهر بانک صادرات چهارراه نظام وفا قزوین

 
تلفن
0281-3342420
تلفن
0281-3342444
تلفن
0281-3342300
فکس
0281-3326200
 
آدرس انجمن : قزوین خیابان سعدی شمالی مقابل منزل شهید سرلشگر بابایی ساختمان 449

 
Email
info@peywand.ir
 

لینکستان

سایت انجمن کلیوی استانها

سایت رسانه های استان قزوین

گزارش تصویری روز پرستار قزوین

سال 1393 سال "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی"
سال 1393
سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی

 

رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی سلامت را ابلاغ کردند؛
رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی سلامت را ابلاغ کردند؛
 
 
توسعه كمی و كیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی/ تأمین عدالت و ارتقاء سلامت بویژه در مناطق غیربرخوردار و كمك اختصاصی به اقشار نیازمند
  حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی سیاستهای کلی «سلامت» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.
متن سیاستهای کلی سلامت که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
سياست هاي كلي سلامت
1 ـ ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني و توانبخشي سلامت مبتني بر اصول و ارزش‌هاي انساني- ‌اسلامي و نهادينه سازي آن در جامعه.
1-1-
ارتقاء نظام انتخاب، ارزشيابي و تعليم و تربيت اساتيد و دانشجويان و مديران و تحول در محيط‌هاي علمي و دانشگاهي متناسب با ارزش‌هاي اسلامي، اخلاق پزشكي و آداب حرفه‌اي.
2-1-
آگاه‌سازي مردم از حقوق و مسؤوليت‌هاي اجتماعي خود و استفاده از ظرفيت محيط‌هاي ارائه مراقبت‌هاي سلامت براي رشد معنويت و اخلاق اسلامي در جامعه.
2-
تحقق رويكرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانين، سياست‌هاي اجرايي و مقررات با رعايت:
1-2-
اولويت پيشگيري بر درمان.
2-2-
روزآمد نمودن برنامه‌هاي بهداشتي و درماني.
3-2-
كاهش مخاطرات و آلودگي‌هاي تهديد كننده سلامت مبتني بر شواهد معتبر علمي.
4-2-
تهيه پيوست سلامت براي طرح‌هاي كلان توسعه‌اي.
5-2-
ارتقاء شاخص‌هاي سلامت براي دستيابي به جايگاه اول در منطقه آسياي جنوب غربي.
6-2-
اصلاح و تكميل نظام‌هاي پايش، نظارت و ارزيابي براي صيانت قانونمند از حقوق مردم و بيماران و اجراي صحيح سياست‌هاي كلي.
3-
ارتقاء سلامت رواني جامعه با ترويج سبك زندگي اسلامي - ايراني، تحكيم بنيان خانواده، رفع موانع تنش آفرين در زندگي فردي و اجتماعي، ترويج آموزش‌هاي اخلاقي و معنوي و ارتقاء شاخص‌هاي سلامت رواني.
4 -
ايجاد و تقويت زيرساخت‌هاي مورد نياز براي توليد فرآورده‌ها و مواد اوليه دارويي، واكسن، محصولات زيستي و ملزومات و تجهيزات پزشكي داراي كيفيت و استاندارد بين‌المللي.
5 -
ساماندهي تقاضا و ممانعت از تقاضاي القائي و اجازه تجويز صرفاً بر اساس نظام سطح‌بندي و راهنماهاي باليني، طرح ژنريك و نظام دارويي ملي كشور و سياست‌گذاري و نظارت كارآمد بر توليد، مصرف و واردات دارو، واكسن، محصولات زيستي و تجهيزات پزشكي با هدف حمايت از توليد داخلي و توسعه صادرات.
6-
تأمين امنيت غذايي و بهره‌مندي عادلانه آحاد مردم از سبد غذايي سالم، مطلوب و كافي، آب و هواي پاك، امكانات ورزشي همگاني و فرآورده‌هاي بهداشتي ايمن همراه با رعايت استانداردهاي ملي و معيارهاي منطقه‌اي و جهاني.
7-
تفكيك وظايف توليت، تأمين مالي و تدارك خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگويي، تحقق عدالت و ارائه خدمات درماني مطلوب به مردم به شرح ذيل:
1-7-
توليت نظام سلامت شامل سياست‌گذاري‌هاي اجرايي، برنامه ريزي‌هاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
2-7-
مديريت منابع سلامت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همكاري ساير مراكز و نهادها.
3-7-
تدارك خدمات توسط ارائه كنندگان خدمت در بخش‌هاي دولتي، عمومي و خصوصي.
4-7-
هماهنگي و ساماندهي امور فوق مطابق ساز و كاري است كه قانون تعيين خواهد كرد.
8-
افزايش و بهبود كيفيت و ايمني خدمات و مراقبت‌هاي جامع و يكپارچه سلامت با محوريت عدالت و تأكيد بر پاسخگويي، اطلاع رساني شفاف، اثربخشي، كارآيي و بهره‌وري در قالب شبكه بهداشتي و درماني منطبق برنظام سطح بندي و ارجاع از طريق:
1-8-
ترويج تصميم‌گيري و اقدام مبتني بر يافته‌هاي متقن و علمي در مراقبت‌هاي سلامت، آموزش و خدمات با تدوين استانداردها و راهنماها، ارزيابي فناوري‌هاي سلامت، استقرار نظام سطح‌بندي با اولويت خدمات ارتقاء سلامت و پيشگيري و ادغام آن‌ها در نظام آموزش علوم پزشكي.
2 -8 -
افزايش كيفيت و ايمني خدمات و مراقبت‌هاي سلامت با استقرار و ترويج نظام حاكميت باليني و تعيين استانداردها.
3-8-
تدوين برنامه جامع مراقبتي، حمايتي براي جانبازان و جامعه معلولان كشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازي آنان.
9-
توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي بهداشتي و درماني با هدف:
1-9-
همگاني ساختن بيمه پايه درمان.
2-9-
پوشش كامل نيازهاي پايه درمان توسط بيمه‌ها براي آحاد جامعه و كاهش سهم مردم از هزينه هاي درمان تا آنجا كه بيمار جز رنج بيماري، دغدغه و رنج ديگري نداشته باشد.
3-9-
ارائه خدمات فراتر از بيمه پايه توسط بيمه تكميلي در چارچوب دستورالعمل‌هاي قانوني و شفاف به گونه‌اي كه كيفيت ارائه خدمات پايه درماني همواره از مطلوبيت لازم برخوردار باشد.
4-9-
تعيين بسته خدمات جامع بهداشتي و درماني در سطح بيمه‌هاي پايه و تكميلي توسط وزارت بهداشت و درمان و خريد آنها توسط نظام بيمه‌اي و نظارت مؤثر توليت بر اجراي دقيق بسته‌ها با حذف اقدامات زايد و هزينه‌هاي غيرضروري در چرخه معاينه، تشخيص بيماري تا درمان.
5-9-
تقويت بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني.
6-9-
تدوين تعرفه خدمات و مراقبت‌هاي سلامت مبتني بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فني واقعي يكسان براي بخش دولتي و غيردولتي.
7-9-
اصلاح نظام پرداخت مبتني بر كيفيت عملكرد، افزايش كارآيي، ايجاد درآمد عادلانه و ترغيب انگيزه‌هاي مثبت ارائه كنندگان خدمات و توجه خاص به فعاليت‌هاي ارتقاء سلامت و پيشگيري در مناطق محروم.
10-
تأمين منابع مالي پايدار در بخش سلامت با تأكيد بر:
1-10-
شفاف سازي قانونمند درآمدها، هزينه‌ها و فعاليت‌ها.
2-10-
افزايش سهم سلامت، متناسب با ارتقاء كيفيت در ارائه خدمات بهداشتي و درماني، از توليد ناخالص داخلي و بودجه عمومي دولت به نحوي كه بالاتر از ميانگين كشورهاي منطقه باشد و اهداف سند چشم‌انداز تحقق يابد.
3-10-
وضع عوارض بر محصولات و مواد و خدمات زيان‌آور سلامت.
4-10-
پرداخت يارانه به بخش سلامت و هدفمندسازي يارانه‌هاي بهداشت و درمان با هدف تأمين عدالت و ارتقاء سلامت بويژه در مناطق غيربرخوردار و كمك اختصاصي به اقشار نيازمند و دهك‌هاي پايين درآمدي.
11-
افزايش آگاهي، مسؤوليت پذيري، توانمندي و مشاركت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفيت نهادها و سازمان‌هاي فرهنگي، آموزشي و رسانه‌اي كشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
12-
بازشناسي، تبيين، ترويج، توسعه و نهادينه نمودن طب سنتي ايران.
1-12-
ترويج كشت گياهان دارويي تحت نظر وزارت جهاد كشاورزي و حمايت از توسعه نوآوري‌هاي علمي و فني در توليد و عرضه فرآورده‌هاي دارويي سنتي تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
2-12-
استاندارد سازي و روزآمد كردن روش‌هاي تشخيصي و درماني طب سنتي و فرآورده‌هاي مرتبط با آن.
3-12-
تبادل تجربيات با ساير كشورها در زمينه طب سنتي.
4-12-
نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر ارائه خدمات طب سنتي و داروهاي گياهي.
5-12-
برقراري تعامل و تبادل منطقي ميان طب سنتي و طب نوين براي هم‌افزايي تجربيات و روش‌هاي درماني.
6-12-
اصلاح سبك زندگي در عرصه تغذيه.
13-
توسعه كيفي و كمي نظام آموزش علوم پزشكي به صورت هدفمند، سلامت محور، مبتني بر نيازهاي جامعه، پاسخگو و عادلانه و با تربيت نيروي انساني كارآمد، متعهد به اخلاق اسلامي حرفه‌اي و داراي مهارت و شايستگي‌هاي متناسب با نيازهاي مناطق مختلف كشور.
14-
تحول راهبردي پژوهش علوم پزشكي با رويكرد نظام نوآوري و برنامه ريزي براي دستيابي به مرجعيت علمي در علوم، فنون و ارائه خدمات پزشكي و تبديل ايران به قطب پزشكي منطقه آسياي جنوب غربي و جهان اسلام.


http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=11651
 

شعار امسال روز جهانی کلیه : سالمندی و بیماری های کلیوی

شعار امسال روز جهانی کلیه : سالمندی و بیماری های کلیوی

 
1 -  مراقب بیماریهای کلیه در سالمندانتان باشید.
2 -  کلیه ها مانند شما پیر می شوند مراقب آنها باشید.
3 -  نارسایی کلیه ؛ خطری که بیش از همه سالمندان را تهدید می کند.سخنرانی پرفسور حسین خیراندیش پدر طب سنتی اسلامی و پاسخ به پرسش حاظرین

گالری : تصاویر دیدار جمعی از مسولین و خیرین انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی با حضرت آیت الله باریک بین

دیدار جمعی از مسولین و خیرین انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی با حضرت آیت الله باریک بین


گالری : تصاویر بازدید جناب آقای دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از انجمن کلیوی قزوین

تصاویر بازدید جناب آقای دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از انجمن کلیوی قزوین


گالری : بالاترین درجه افتخار ما خدمت به مردم است

گالری : تصاویر همایش سراسری انجمن های کلیوی ایران - قاینات 1392

تصاویر همایش سراسری انجمن های کلیوی ایران - قاینات 1392


گالری : تصاویر همایش سراسری انجمن های کلیوی ایران- قزوین 1388

تصاویر همایش سراسری انجمن های کلیوی ایران- قزوین 1388


وَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا


  وَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا 

و هـر كـس نفسی را زنـده كـنـد گويا همه مردم را زنده كرده
است
(سوره مائده آیه  32)

 

در همه اوقات بیاد خداوند باشید

فَإِذا رَكِبوا فِي الفُلكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخلِصينَ لَهُ الدّينَ فَلَمّا نَجّاهُم إِلَى البَرِّ إِذا هُم يُشرِكونَ
« سوره مبارکه العنكبوت آیه ۶۵ »

 

هنگامی که سوار بر کشتی شوند، خدا را با اخلاص می‌خوانند (و غیر او را فراموش می‌کنند)؛ امّا هنگامی که خدا آنان را به خشکی رساند و نجات داد، باز مشرک می‌شوند!


 

خدماتی که انجمن به بیماران عزیز ارائه می دهد
 
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین یک نهاد خیریه و مردمی می باشد که از طریق کمک های خیرین به بیماران کلیوی (دیالیز و پیوند) خدمات ارائه می دهد.
انجمن قزوین دارای سه نمایندگی در شهرستان های آبیک، بوئین زهرا و تاکستان است که هرکدام شامل بخش های دیالیز می باشند. دو دفتر مددکاری در شهرستان البرز و محمدیه درحال فعالیت هستند که با توجه به عدم بخش دیالیز مشکلاتی را برای بیماران (از جمله ایاب و ذهاب) دربرداشته است . مشکل اصلی بیماران اعم از دیالیز و پیوند گرانی و کمبود داروهاست اگر بیمار پیوندی توانایی تهیه دارو را نداشته باشد متاسفانه کلیه پس زده می شود و مجددا بیمار تحت درمان دیالیز قرار می گیرد.

خدماتی که انجمن به بیماران عزیز ارائه می دهد

 
1 -  پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب تا دیالیز
2 -  ارائه معرفی نامه به خدمات درمانی یا اسناد پزشکی تامین اجتماعی جهت صدور دفترچه خاص و کارت هوشمند
3 -  ارسال مدارک بیماران به انجمن بیماران کلیوی ایران جهت صدور کارت شناسایی
4 -  ارائه معرفی نامه آزمایشگاه ها جهت تخفیف در آزمایش
5 -  معرفی بیماران به مراکز درمانی جهت رایگان نمودن هزینه سونوگرافی، رادیولوژی، سنگ شکن و ...
6 -  پرداخت هزینه پیوند از 10 تا 100 درصد به بیماران واجد شرایط
7 -  معرفی بیماران به بانک های ملت، ملی و صادرات جهت دریافت وام قرض الحسنه
8 -  معرفی بیماران به کمیته امداد جهت دریافت وام قرض الحسنه و یا بلاعوض
9 -  دادن مرغ هر ماه به 50 نفر از بیماران واجد شرایط
10 -  معرفی فرزندان بیمارانی که دانشجو هستند جهت تخفیف در هزینه دانشگاه
11 -  تشکیل پرونده اهدا کننده و معرفی به گیرنده
12 -  هماهنگی با انجمن بیماران کلیوی ایران جهت سهولت در مراحل پیوند کلیه بیماران
13 -  صدور کارت اهدا عضو پس از مرگ مغزی
14 -  تحویل دادن ارزاق شامل برنج و روغن و عیدی به کل بیماران دیالیزی (سالی دوبار)

آمار بیماران دیالیزی استان قزوین 1393
آمار بیماران دیالیزی استان قزوین

تعداد بیماران دیالیزی362 نفر

زنان دیالیزی  80 نفر

مردان دیالیزی282 نفر
 
زیر 15 سال2 نفر خانم (دیالیزی)

یک نفر مرد (دارویی)

بالای 50 سال 138 نفر

بین 20 تا 50 سال51 نفر

 

بیماران دیالیزی به تفکیک شهرستان های استان قزوین 1393
بیماران دیالیزی به تفکیک شهرستان های استان قزوین
 
بیمارستان تعداد
قزوین 283 نفر
تاکستان 41 نفر
بوئین زهرا 19 نفر
آبیک 18 نفر
کلیوی 80 نفر
دارویی 30 نفر
جمع 471 نفر
 

بیماران پیوندی
 
شهرستان تعداد
قزوین 314 نفر
تاکستان 67 نفر
بوئین زهرا 26 نفر
آبیک 16 نفر
جمع 423 نفر
 

تعداد کل بیماران تحت پوشش انجمن: 894 نفر
بیماران پیوندی سال 92 تاکنون: 44 نفر

تعداد بیماران در شرف پیوند :  7 نفر
(آزمایشات انجام شده درحال نوبت زدن برای پیوند)
 

تعداد دستگاه دیالیزی به تفکیک شهرستان های استان قزوین 1393
تعداد دستگاه دیالیزی به تفکیک شهرستان های استان قزوین
 
بیمارستان تعداد
قزوین بیمارستان بوعلی  41  دستگاه دیالیز 
 بیمارستان رازی  5    دستگاه دیالیز
تاکستان 6   دستگاه دیالیز
بوئین زهرا 4   دستگاه دیالیز
آبیک 6   دستگاه دیالیز
جمع 62  دستگاه دیالیز
 

آدرس مرکز و دفاترانجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین

آدرس مرکز و دفاترانجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین

مرکز استان قزوین

آدرس : خیابان سعدی شمالی روبروی منزل شهید بابایی مجتمع 449

تلفن : 3342420-0281

 فکس : 3326200-0281

شماره حساب بانک ملت : 6138729166

شماره حساب بانک صادرات : 0102193069007

دفتر نمایندگی آبیک


آدرس: بلوار امام خمینی کوچه شهید عطاردی بلوک یک

مجتمع پویا طبقه چهارم واحد 7


تلفن : 2822861-0282 

  فکس : 2825141-0282


شماره حساب بانک ملت : 7212127532

دفتر نمایندگی بوئین زهرا

آدرس:خیابان ولیعصر شرقی کوچه شهیدآرمون
طبقه دوم

تلفکس : 4224826-0282

شماره حساب بانک ملت : 1389786230

دفتر نمایندگی تاکستان

آدرس : خیابان امام داخل درمانگاه شیرخورشیدی

تلفکس : 5229558-0282

شماره حساب بانک ملت :  7263245779


 

آدرس مراکز دیالیز در استان قزوین

آدرس مراکز دیالیز در استان قزوین

قزوین :
( 1 )    مرکز دیالیز بوعلی

 تلفن :       3320344

( 2 )  مرکز دیالیز بیمارستان تامین اجتماعی (رازی)

تلفن :       3680407

آبیک :
بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)

آدرس : خ طالقانی ، شهرک قدس

تلفن :        9-2898002-0282

 بوئین زهرا :
آدرس : بیمارستان امیرالمومنین

تلفن :       2-4225381 -0282
 

تاکستان :
  انتهای خ شهید رجایی، بیمارستان تامین اجتماعی

تلفن :      5234660-0282

 

پیوند کلیه و اعضاء و بافت هایی قابل اهداء

اخبار
بازدید دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از انجمن بیماران کلیوی استان قزوین
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روزپنجشنبه گذشته در جریان سفری به قزوین، ضمن حضور در محل انجمن حمایت از بیماران کلیوی شعبه قزوین و

دیدار با مسوولان این انجمن، از نحوه فعالیت ها و خدمات آن نیز آگاهی یافت.

 
١٣٩١/٤/١٢

نامه سرگشاده رییس کمیسیون پیگیری شورای شهر به گردانندگان سایت قزوین امروز
پس از محرز شدن رای دادگاه مبنی بر مجرمیت مسوول سایت قزوین امروز ،رییس کمیسیون پیگیری شورای اسلامی شهر قزوین با ارائه نامه

سرگشاده از شکایت خود صرف نظر کرد.

١٣٩٠/١٢/١٣

افزايش بيماري کليه در کودکان هشداري جدي است
مسوول انجمن حمايت از بيماران کليوي استان قزوين گفت: روند افزايش تعداد بيماران کليوي بخصوص در کودکان و جوانان يک هشدار جدي محسوب مي شود.

به گزارش ايرنا، "فاطمه اشدري" عصر شنبه در پانزدهمين سمينار سراسري مديران کل انجمن هاي خيريه حمايت از بيماران کليوي ايران از مسوولان خواست در اين راستا زمينه


شناسايي و غربالگري بيماري کليوي استان قزوين را فراهم سازند.


١٣٨٩/٨/١٠

۹۰ درصد از اهداکنندگان کلیه در استان قزوین جوان و بی بضاعت هستند
شبکه خبر کاسپین - مسوول انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین گفت: بیش از ۹۰ درصد از اهداکنندگان کلیه در این استان جوان و از اقشار محروم جامعه هستند.

"فاطمه اشدری " روز سه شنبه به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی به خبرنگار ایرنا افزود:

١٣٨٧/٨/٢٩


مقالات
همودیالیز در اطفال ( کلیک کنید )
در این مبحث توجه شما را به نکاتی در رابطه با همودیالیز اطفال جلب می نماییم :

آیا زمانی که دیالیز اطفال با دیالیز بزرگسالان در یک بخش صورت می گیرد ملاحظات خاصی در انتخاب محل وجود دارد؟

به علت وابستگی بیشتر کودکان دیالیزی،خصوصا اطفال کمتر از 35 کیلو گرم،محل دیالیزشان باید براحتی قابل دسترس و دید باشد.


در صورت بروز موارد اورژانسی برای یک بیمار دیگر،باید تمام تلاش صورت گیرد تا کودک اینگونه حوادث استرس زا را مشاهده نکند.

 
١٣٩٠/٨/٩

همه چیز در مورد دیالیز ( کلیک کنید )
کلیه ها مسئول فیلتر کردن و در واقع تصفیه کردن مواد زائد از خون هستند.

دیالیز عملیاتی است که جایگزینی برای بسیاری از وظائف و مسئولیت های
طبیعی کلیه ها می باشد. کلیه ها دو عضوی هستند که در هر دو طرف پشت
حفره شکم قرار گرفته اند.

دیالیز به افراد این امکان را می دهد، با اینکه دیگر کلیه هایشان به خوبی کار نمی کند، بتوانند زندگی خوب و مفیدی را بگذرانند.


١٣٩٠/٨/٩

کلیه و پیوند کلیه برای ناواردها ( کلیک کنید )
کليه ها، اعضاي لوبيا شکلي هستند که در پشت ما، درست زير کمر قرار گرفته اند.

هر کليه يک آدم بزرگ تقريباً به اندازه يک مشت است و حدود صد گرم وزن دارد.

درون هر کليه،
خون از فيلترهاي نازکي به نام نفرون رد مي شود.

در هر کليه هم حدود يک ميليون از اين واحدهاي کوچک تصفيه وجود دارد.

به دليل وجود نفرون هاست که دو کليه سالم مي توانند هر
دو دقيقه يک بار، تمام خون بدن را تصفيه کنند.

١٣٩٠/٨/٤


پرسش و پاسخ
پرسش: انجمن كليوي در چه سالي و با چه هدفي تشكيل شد ؟
پاسخ: با داشتن دانش آموزي بنام سارا لطفي در روستاي ناصر آباد از توابع شهرستان آبيك تلاش براي پيوند كليه نامبرده كه دياليزي بود و براي پيوند كليه وي بي وقفه سعي و تلاش نموديم موفقيت حاصل نشد چون براي پيدا كردن اهداء كننده كليه مي بايست با انجمن تهران يا زنجان تماس مداوم برقرار ميشد و يا بنا به پيشنهاد افراد متفرقه با هزينه گزاف كليه خريداري نموده تا سارا ميتوانست پيوند كليه شود . سارا لطفي موقعي از دست رفت كه همه چيز حتي هزينه هاي پيوند نيز انجام شده بود او شوق زندگي يافته بود چون بعد از چندي پيوند كليه اش بدون هيچ مشكلي انجام ميگرفت براي انجام آزمايشات پيوند كليه كه همگي در تهران انجام مي گرفت با تاخير دو روزه براي دياليز مراجعه نمود و چون بخش دياليز قزوين كه آن زمان در بيمارستان راه آهن مستقر بود با كمبود دستگاه مواجهه بود و اگر فردي در زمان و نوبت تعيين شده مراجعه مي كرد هيچ امكاني براي دياليز او نداشتند و متاسفانه ئبا شنيدن جواب منفي و مشكلات جسماني كه برايش بر اثر تاخير دياليز عارض گرديده بود به محل اقامت خود رفت و فرداي آروز بر سر سجاده نماز و دعا جان بجان آفرين تسليم كردو پدر و مادر به گمان اينكه او را به بخش دياليز برسانند فرزندشان زنده خواهد شد با قلبي پر تالتم خود را به قزوين رسانيدند و پرسنل دياليز با توجه به اينكه از دو دستگاه بطور اورژانس براي دياليز او استفاده كردند عليرغم همه تلاشها نتوانستند كمكي كرده و او را نجات دهند و زندگي سارا با فوت او به اتمام رسيد و دفتر عمرش بسته شد .پس از تلاش و پيگيري اينجانب از سال 1371 تا 1373 موفق شديم در سال 1373 به همت مسئولين انجمن خيره حمايت از بيماران كليوي شهرستان قزوين را تشكيل و فعال نمائيم هدف صرفً پيشگيري از بيماري كليوي و حمايت از بيماراني كه بنوعي مبتلا به عارضه حاد كليه هستند خصوصاً حمايت از بيماران دياليزي بوده و به شكرانه خدا و كمك مردم عزيز موفق شديم كه انجمن را دائر نمائيم .
١٣٩٠/٨/٩  ساعت: ١٩:٣١'

پرسش: آيا اين انجمن جزء انجمنهاي غير دولتي محسوب ميشود ؟
پاسخ: اين انجمن جزء انجمنهاي خيريه و غير دولتي است انجمن خيريه حمايت از بيمازران كليوي استان قزوين شعبه اي از انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوي ايران است كه تبعيت مقررات از انجمن مركزي مي گيريم . كمك و هزينه بيماران كليوي از درآمد كمكهاي مردمي استان قزوين و مسقلاً عمل نموده و عهده ما است .
١٣٩٠/٨/٩  ساعت: ١٩:٣٠'

پرسش: چه تعداد بيمار كليوي زير نظر اين انجمن هستند ؟
پاسخ: تعداد بيماران تحت پوشش انجمن جمعاً 227 نفر كه تعداد 110 نفر دياليزي و 117 نفر پيوند كليه توسط اين انجمن شده و سلامت خود را باز يافته و باجتماع باز گشته اند و اين تعداد ادامه دارد .
١٣٩٠/٨/٩  ساعت: ١٩:٣٠'


دیدار با حضرت آیت الله باریک بین 12 دیدار با حضرت آیت الله باریک بین 1 دیدار با حضرت آیت الله باریک بین 2 دیدار با حضرت آیت الله باریک بین 3 دیدار با حضرت آیت الله باریک بین 4 دیدار با حضرت آیت الله باریک بین 5 دیدار با حضرت آیت الله باریک بین 6 دیدار با حضرت آیت الله باریک بین 7 دیدار با حضرت آیت الله باریک بین 8 دیدار با حضرت آیت الله باریک بین 9 دیدار با حضرت آیت الله باریک بین 10 دیدار با حضرت آیت الله باریک بین 11 دیدار با حضرت آیت الله باریک بین 12  	دیدار با حضرت آیت الله باریک بین 13 بازدید دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از انجمن 1 حضور اعضای شورای شهر قزوین و تجلیل روز پرستار  6 حضور اعضای شورای شهر قزوین و تجلیل روز پرستار  5 حضور اعضای شورای شهر قزوین و تجلیل روز پرستار 2 حضور اعضای شورای شهر قزوین و تجلیل روز پرستار 1 تجلیل روز پرستار 7 تجلیل روز پرستار 4 تجلیل روز پرستار 3 مراحل دیالیز بیمار 3 مراحل دیالیز بیمار 2 مراحل دیالیز بیمار 1 بخش همو دیالیز واقع در خیابان فردوسی مقابل بیمارستان بوعلی
دیدار با حضرت آیت الله باریک بین 12
دیدار با حضرت آیت الله باریک بین 1
دیدار با حضرت آیت الله باریک بین 2
دیدار با حضرت آیت الله باریک بین 3
دیدار با حضرت آیت الله باریک بین 4
دیدار با حضرت آیت الله باریک بین 5
دیدار با حضرت آیت الله باریک بین 6
دیدار با حضرت آیت الله باریک بین 7
دیدار با حضرت آیت الله باریک بین 8
دیدار با حضرت آیت الله باریک بین 9
دیدار با حضرت آیت الله باریک بین 10
دیدار با حضرت آیت الله باریک بین 11
دیدار با حضرت آیت الله باریک بین 12
دیدار با حضرت آیت الله باریک بین 13
بازدید دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از انجمن 1
حضور اعضای شورای شهر قزوین و تجلیل روز پرستار 6
حضور اعضای شورای شهر قزوین و تجلیل روز پرستار 5
حضور اعضای شورای شهر قزوین و تجلیل روز پرستار 2
حضور اعضای شورای شهر قزوین و تجلیل روز پرستار 1
تجلیل روز پرستار 7
تجلیل روز پرستار 4
تجلیل روز پرستار 3
مراحل دیالیز بیمار 3
مراحل دیالیز بیمار 2
مراحل دیالیز بیمار 1
بخش همو دیالیز واقع در خیابان فردوسی مقابل بیمارستان بوعلی
بخش همو دیالیز 1