انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین
 
شناسه ملی قزوین 14005897256  شناسه ملی ایران 10100204625   شماره ثبت 3024  

 

جستجوی ساده
مطالب
       
نماد اعتماد الکترونیکی انجمن کلیوی قزوین
خیّرین عزیز کمک به بیماران نیازمند کلیوی ،دیالیزی،قزوین آبیک الوند با تلفن همراه
شماره ادمین واتس آپ و تلگرام انجمن کلیوی استان قزوین
09904208985
 شماره ادمین واتس آپ و تلگرام خاص بیماران استان قزوین