انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین
شناسه ملی قزوین 14005897256  شناسه ملی ایران 10100204625 شماره ثبت 3024
 
 
                                                            

 
                                  امام حسین(ع): هرکه گره از کارمسلمانی بگشاید،خداوند در دنیا و آخرت گره ازکارش خواهد گشود.

جستجوی ساده
مطالب
       
نماد اعتماد الکترونیکی انجمن کلیوی قزوین
شماره ادمین ایتا واتس آپ تلگرام انجمن کلیوی قزوین
09904208985
 شماره ادمین ایتا خاص بیماران استان قزوین
 
موقعیت انجمن کلیوی قزوین location

سایت انجمن های کلیوی ایران

(1) انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی قزوین (1) دارای اینماد     http://peywand115.ir

(2) انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی قزوین (2)                          http://peywand.ir


(3) صفحه استان قزوین در سایت کلیوی ایران    https://www.irankf.com/states/qazvin

(4) انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران ( تهران)                           http://www.irankf.com  

(5) انجمن حمایت از بیماران کلیوی خراسان رضوی ( بنیاد خجسته )        https://bonyadkhojaste.ir

(6) انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی گیلان                                         http://www.gilankf.ir

(10) انجمن کلیوی استان فارس                                                               https://www.kffars.ir

(11) انجمن کلیوی استان اصفهان                                                     http://www.kolyaviesf.ir

(12) انجمن کلیوی آذربایجان شرقی تبریز                                                        https://tabrizkf.ir

(13) انجمن کلیوی ورامین                                                              http://www.varaminkf.ir

(14) انجمن کلیوی قائمشهر                                                     https://ghaemshahrkidney.ir

(15) انجمن کلیوی مراغه                                                                        https://azarkf.com

(16) انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی زنجان                                            https://zanjankf.ir 

(17) انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی جلفا    غیر فعال                 http://www.jolfakidney.com

(18) انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی گلستان  غیر فعال                     http://www.golestankf.ir

(19) انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی قاینات  غیر فعال                                   http://ghaenkf.ir

(20) انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی یزد  غیر فعال                                 http://yazdkidney.ir


آدرس سایت انجمن کلیوی شهرتان را به ایتا انجمن قزوین ارسال نمایید تا در این سایت قرار گیرد

شماره ایتا انجمن کلیوی استان قزوین 09904208985

peywand93@gmail.com 
peywand115@gmail.com 
peywand@chmail.ir
تلفن روابط عمومی     02833342420
تلفن امور پیوند         02833352933
تلفکس                   02833326200
تلفن                      02833342444
تلفن                      02833342300
کد پستی انجمن :        33665-34137

پیامک انجمن          300050602020