کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024
         انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی
استان قزوین                                                                                              سال 1398« رونق تولید »  
                                                                    
جستجوی ساده
مطالب
       
الان میخوام کمک کنم - واریز کارت به کارت
الان میخوام کمک کنم - واریز کارت به کارت
شماره کارت واریز     6104337955341894
شماره حساب    6138729166
 

نماد اعتماد الکترونیکی انجمن کلیوی قزوین
دفاتر نمایندگی انجمن در استان قزوبن
موقعیت انجمن کلیوی قزوین در گوگل
انجمن کلیوی قزوین سعدی شمالی
آدرس و تلفن مراکز انجمن های کلیوی در ایران
لیست مراکز انجمن بیماران کلیوی ایران
ردیفاستانمرکزمدیریتآدرستلفنفاکس
1آذربایجان شرقیتبریزآقای عادل فیروزیتبریز خ ششگلان روبروی مجتمع امور صنفی پ 14635260211
35242113
041-35259959
2آذربایجان غربیارومیهآقای حسن اشتریارومیه خیابان خیام جنوبی مابین چهارراه دانش وفلکه خیام روبروی کوی6پ9132248602-3044-32223408
3اردبیلاردبیلمحمد صادق جمالیاردبیل بزرگراه شهدا مابین فلکه علی اباد ومیدان ججین نرسیده به اداره کل پست33249270031-32201110
4ایلامایلامدکتر عبدالخاق کیخاوندی - عیوضیایلام خ سعدی سعدی جنوبی انجمن بیماران کلیوی33331714
33336668
33366900
33382011
084-33331746
5اصفهاناصفهانآقای محمد اسماعیل خانیاناصفهان چهارراه فلسطین اول خ فلسطین ساختمان حافظ پ1233350256077-33350257
6بوشهربوشهرآقای اسماعیل عباسیبوشهر چهارراه ولی عصر سه راه گمرک ساختمان ندومی ط233350256077-33350257
7چهارمحال وبختیاریشهرکردآقای عزیزاله نافیانشهرکرد خ بهشتی (ورزش )نبش کوچه 3033345656038-33348111
8خوزستاناهوازآقای غلامرضا لاری زاده - حسن لاری زادهاهواز امانیه-خ سقراط-پودات پ1833367575061-33367576
9خراسان رضویمشهدآقای محمد خجسته باقرزادهمشهد خ احمد اباد-خ قائم12 پ5038418130051-38434455
10خراسان جنوبیبیرجندآقای هادی دهقانیبیرجند خ مدرس 5پ2932229154056-32229051
11خراسان شمالیبجنورددکتر محسن شهریاریبجنوردخ هنرخ زایشگاه معاونت بهداشتی32240039058-32242044
12زنجانزنجانآقای محمدرضا طهماسبیزنجان شهرک ازادگان انتحای خ فروردین شماره495133263848
33411204
33411203
024-33225588
33411205
13سیستان وبلوچستانزاهداندکتر سید محمد تقی طباطبائی(اقای پیریزاهدان بلوارشهید مزاری بلوارامیر کبیر4 میدان4انجمن کلیوی33442684054-33442684
14سمنانسمنانخانم قادری دکتر افشین همتیبلوار شهید کیومرث نوروزی جنب پل شهید محب شاهدین پردیس پزشکان بوعلی ط7واحد1002333490670 
15فارسشیرازآقای نادر معینی آزاد کازرونیشیراز تقاطع بلوارزرهی وبعثت خ انصارکوچه3انصار36489991-3071-36489545
16قزوینقزوینخانم فاطمه اشدریقزوین خ سعدی بالاترازچهارراه نظام وفامجتمع44933342420
33342444
33352933
028-33326200
17